Ip-ruling en auteursrechten voor IT’ers

Sinds 2008 voorziet de Belgische fiscale wetgeving een gunstige regeling voor inkomsten die voortkomen uit auteursrechten. Steeds meer en meer IT-bedrijven sluiten een ruling met de fiscus om hun werknemers fiscaal vriendelijk te verlonen via een auteursrechtenvergoeding. Je hebt vast al eens de termen IP-ruling of auteursrechtenvergoeding horen vallen, maar wat betekent dit nou concreet voor jou als IT’er? We doen het uit de doeken in dit artikel.

[Update oktober 2022]

De federale regering heeft tijdens de begrotingsonderhandelingen besloten om het fiscaal aantrekkelijke regime van auteursrechten grondig bij te sturen. De fiscus beschouwt inkomsten uit auteursrechten als een roerend inkomen waarop maar 15 procent roerende voorheffing moet worden betaald. Bovendien mag voor de laagste inkomstenschijf 50 procent aan forfaitaire kosten worden afgetrokken. De hervorming van het gunstregime zal echter slechts één overgangsjaar inlassen (2023), blijkt uit het voorontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Kunstenaars, auteurs, journalisten en spelontwikkelaars blijven buiten schot. Ze krijgen wel strakkere plafonds.

Wat is een IP-ruling?

In het kort is een ip-ruling een akkoord dat een onderneming sluit met de fiscus. Een onderneming bekomt een IP ruling door een aanvraag in te dienen bij de rulingdienst van de fiscus. Tijdens dit proces wordt afgetoetst of het bedrijf in kwestie effectief in aanmerking komt om haar werknemers te verlonen via auteursrechtenvergoeding. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd heeft het bedrijf een IP-ruling verkregen van de fiscus en kan het starten met haar werknemers een auteursrechtenvergoeding toe te kennen. 

In principe zou een onderneming haar werknemers ook een auteursrechtenvergoeding kunnen toekennen zonder ruling. De fiscus zou echter in de toekomst kunnen betwisten of het werk van de werknemers wel effectief auteursrechtelijke bescherming geniet. Dit zorgt voor veel onzekerheid en risico, vandaar dat meestal gekozen wordt om een ruling aan te vragen. De ruling sluit mogelijke betwisting uit en biedt zekerheid aan zowel de werkgever als werknemer.

Zijn IT’ers auteurs?

Er zijn verschillende beroepen die een inkomen uit auteursrechten kunnen verkrijgen, denk maar aan journalisten of schrijvers. Maar ook minder vanzelfsprekende beroepen kunnen aanspraak maken op auteursrechten. Zo komen  architecten, software developers, marketeers, regisseurs, beeldende kunstenaars, etc ook in aanmerking voor een auteursrechtenvergoeding. Je hoeft dus helemaal geen auteur in de strikte definitie van het woord te zijn om de vruchten van een auteursrechtenvergoeding te plukken.

De wettelijke definitie van auteursrechtelijk werk is namelijk zeer breed. Een werk kan genieten van auteursrechtelijke bescherming zodra er sprake is van ‘originaliteit’. Hierdoor kan ook software onder de noemer auteursrechtelijk werk vallen.

Wat zijn de voordelen van een IP-ruling voor een werknemer

Heel simpel, je houdt meer netto loon over van je brutoloon dankzij een auteursrechtenvergoeding. Je werkgever zal je totale loonpakket opslitsen in een deel loon en een deel auteursrechtenvergoeding. Dit deel auteursrechtenvergoeding zal slechts belast worden aan 15%*. Het deel loon daarentegen zal belast worden aan de progressieve inkomensbelasting, dewelke meestijgt naarmate je meer verdient en kan oplopen tot 50%.

Hoeveel loon houdt ik extra over dankzij een auteursrechtenvergoeding?

Hoeveel euro je exact extra overhoudt op het einde van de maand is moeilijk te zeggen. Dit hangt sterk af per functie en per onderneming. Zo zal er bij een ruling steeds gekeken worden naar hoeveel % van je werk je effectief besteedt aan ‘creatieve tijdsbesteding’. In functie van de creatieve tijdsbesteding zal de effectieve auteursrechtvergoeding worden berekend. Zo zal een werknemer die 80% van zijn tijd spendeert aan het creëren van auteursrechtelijk beschermde werken minder belasting betalen dan iemand die slechts 20% van zijn tijd spendeert aan het creëren van auteursrechtelijk beschermde werken. Je werkgever kan je meestal wel een accurate schatting geven van hoeveel je meer verdient dankzij je auteursrechtenvergoeding

En wat met mijn pensioen?

Bij werknemers worden er sociale zekerheidsbijdragen betaald worden op de auteursrechtvergoedingen. De auteursrechtvergoedingen voor werknemers zijn dus ook onderworpen aan de normale regels voor de berekening van het vakantiegeld, eindejaarspremie, pensioenopbouw, ziekte-uitkeringen, etc. Je bouwt dus dezelfde pensioenrechten op als bij een volledig “normaal” loon.

Zijn er nadelen voor de werknemer?

Een ip-ruling is slechts 5 jaar geldig, er is dus wel steeds het risico dat deze ruling vervalt en je bedrijf en jijzelf de fiscale voordelen verliezen. Je hebt op voorhand weinig zekerheid of je bedrijf dit verschil in loon zal proberen te overbruggen.

TLDR:

  • Auteursrechtenvergoeding valt onder roerende voorheffing i.pv. de progressieve inkomstenbelasting waardoor je minder belasting betaalt.
  • Als werknemer hou je zo netto meer van je loon over indien je bedrijf een IP-ruling heeft.
  • Hoeveel je concreet extra overhoudt hangt van bedrijf tot bedrijf af.
  • Als werknemer bouw je nog steeds dezelfde pensioenrechten op als bij een normaal loon. 
  • Een ip ruling is slechts 5 jaar geldig. Zonder vernieuwing van de ruling kan je dit voordeel dus kwijtspelen in de toekomst. 

*Wie niet meer dan 16.320 euro auteursrechten ontvangt, betaalt daarop maar 7,5% belastingen. Dit omwille van een kostenforfait dat afgetrokken kan worden van je auteursrechtenvergoeding.

Ontdek de nieuwste IT vacatures jobsinIT.be

Onze vacatures vermelden loon, tech stack, gebruikte methodologieen, etc zodat jij altijd voldoende geïnformeerd bent. Bovendien kunnen enkel directe werkgevers vacatures posten, geen recruitmentbureaus, zo weet je altijd waar je solliciteert.